Училища

Повече от 100 книги за незрящи ще бъдат издадени през 2013 г.

Общо 110 книги за незрящи ще бъдат издадени през следващата година по проект за интегрирано образование на децата с намалено и напълно загубено зрение. Той се финансира от Европейския социален фонд и ОП „Развитие на човешките ресурси“, пише сайтът news.bg.

Стойността на инициативата е 343 000 лева.

Две години ще продължи сътрудничеството между Националното читалище на слепите „Луи Брайл“ заедно със Средно общообразователно училище за деца с нарушено зрение „Луи Брайл“. Те ще имат пред себе си десет цели по проекта.

Първи приоритет за тях е осигуряването на специализирани учебници и помагала, както и адаптирането в дигитален формат на литературните произведения, които се изучават в училище.

Предстои изготвянето на ръководства за професионално ориентиране на хора с нарушено зрение.

На пресконференция на читалището вчера бе представен техния социален сайт – www.roditeli.nllb.bg за консултиране родители на деца с нарушено зрение в предучилищна и училищна възраст. Консултациите могат да са лични и онлайн. Целта е от тях да се възползват колкото се може повече нуждаещи се, които да имат възможността и да останат анонимни, ако желаят.

Начинанието включва и разработване на софтуер за полагане на изпити под формата на тест, който ще бъде предоставен на всички училища, в които се обучават ученици с нарушено зрение.

„Предмети като информатика и математика са сложни дори и за зрящите деца, а за учениците със зрителни проблеми липсва методика за преподаване. Трябва да се изготвят учебници с релефни графики и задачи, за да се придобие реална представа“, коментира директорът на СОУ „Луи Брайл“ Елка Белокапова. Тя не пропусна да изрази благодарността си към всички участници в проекта от името на 164-те възпитаници на повереното й учебно заведение.

„Държавните институции трябва да поемат своята роля в процеса“, категорична бе Белокапова.