Мнения

Повече от 1.3 млрд. лв по първата ОП на България за наука и образование

Министърът на образованието и науката проф. Анелия Клисарова изрази задоволството си, че за първи път България ще има оперативна програма, насочена специално към инвестиции в науката и образованието за постигане на интелигентен растеж.

Общата стойност на новата оперативна програма е 1 340 917 048 лева, информира тя на пресконференция преди няколко дни, след като правителството одобри документа за изпращане в Европейската комисия.

За научни изследвания и технологично развитие са заделени близо 556 милиона лева. С тези средства ще бъде укрепена научната инфраструктура, която е необходимо условие за развитие на изследователската и иновационната дейност.

За учене през целия живот са предвидени 484 608 000 лева. Целта е да се спре ранното отпадане на учениците, като очакването е процентът на преждевременно отпадналите от образователната система до 2020 г. да падне до под 11 на сто.

За третата ос „Образователна среда за активно социално приобщаване“ се очаква да бъдат заделени 246 204 000 лева. Тази ос е насочена към децата със специални образователни потребности. Четвъртата ос е „Техническа помощ“.