Ученици Училища Учители

Повече от половина учители дават частни онлайн уроци

Проучване от септември показва, че за 50% от родителите и същото толкова от учениците частните уроци са задължителни за прием в желаното училище. Повече от половината анкетирани учители (55.8%) са провеждали индивидуални онлайн уроци и биха провеждали такива уроци, ако досега не са го правили, показват данните на на образователната платформа Научи.бг .
Според 400 български родители, учители и ученици, сред основните фактори, които са от значение, когато учениците търсят допълнителни уроци, са квалификацията и опитът на учителя (63.2% от анкетираните ученици). На същото мнение са и над 2/3-и от анкетираните родители. Повече от 80% от анкетираните родители посочват, че изучаването на предмети чрез иновативни и интерактивни методи води до повишаване на знанията на децата. За учениците най-важни са начинът на преподаване на учебното съдържание, както и добрата комуникация между учител и ученик.
Учителите виждат допълнителен положителен ефект от онлайн уроците – по-уверено използване на дигиталните технологии и възможността за използване на повече, разнообразни и иновативни методи на преподаване. Според тях сред най-положителните промени при учениците при онлайн уроците е подобрената комуникация с учениците им.

Източник: Научи.бг