Мнения

Повече математика в училище поискаха експерти

Информатиката трябва да започне да се изучава още в първо клас, предложиха ИТ специалисти на среща с в Софийския университет, тема на която беше създаването на Обществен съвет към МОМН.

Според тях трябва да бъде направена промяна на учебния план, като освен това е необходимо и засилване на изучаването на математика, тъй като двете дисциплини са от основна важност за развитие на Информационните технологии, пише inews.bg.

На срещата се обсъди възможността за съставяне на експертна група към МОМН, която са подпомага във формулирането на държавната политика по текущи въпроси на образованието, а също така и в по-дългосрочен план да участва в изготвянето на стратегията за реформа в системата.

Общественият съвет трябва да има три направления, които са на училищно и предучилищно ниво, висше образование, икономика на знанието или постигне на добавена стойност в икономически аспект.

Структурата на съвета да се състои от два съпредседатели – единият да бъде министърът на образованието, а другият – човек, избран от самия съвет.