Ученици

Повече български език за деца от малцинствените групи

Делът на отпадналите ученици да се намали до 11% е сред целите, заложени в тригодишния план за действие на кабинета по Националната програма за развитие – България 2020, информира „Монитор“.

Предвидено е и създаването на нови учебници и учебни програми, както и допълнително обучение по български език за деца от малцинствените групи и такива на бежанци и имигранти.

136 600 деца трябва да посещават занималня в средищните училища до 2017 г. За целта ще продължи да бъде осигуряван безплатен транспорт до този вид училища за ученици до 16 г., както и за учители. В плана е заложено и осигуряване на безплатни дистанционни курсове на специалисти в области, в които има недостиг от кадри.