Ученици

Повечето деца в Пловдивска област отпадат от училище заради емиграция

99 ученици в Пловдивска област са отпаднали от училище към края на първия учебен срок, което е с 10 по-малко спрямо същия период на миналата година. Прави впечатление, че продължава тенденцията все по-рядко до това да се стига поради семейни и социални причини. Ако преди 3 години 119 деца са отпадали поради бедност, ранни бракове или друга причина в семейството, оттогава броят им се е стопил три пъти и през първия учебен срок са 35.

Увеличават се обаче заминалите в чужбина – това е най-честата причина чиновете в класните стаи да остават празни. По данни на Регионалното управление по образование 860 ученици от областта са напуснали страната само от септември насам, при засичането миналата година са били 645. Наблюдава се обаче и обратно движение – придошлите от други училища сега са 1235 при 1035 миналата година. Най-масово е напускането на държавата сред децата, които са във втори, пети и седми клас. Най-големият приток обратно пък е на първото стъпало на образователната система – на първолаци, и на осмокласници, които са в началото на горния курс.

Продължава тенденцията да се увеличават преминалите от редовна в самостоятелна форма на обучение – от 175 миналата година на 247 сега. Очаквано най-много тийнейджъри спират да ходят на училище всеки ден сред гимназистите, като най-масово е това в 11. клас. Все по-често семействата търсят вариант обучението на детето да продължи в друго учебно заведение – този ход преди 3 години са предприели 818 деца, а сега броят им е 880.

Продължава работата на междуинституционалните екипи по механизма за връщане и задържане в клас на ученици в задължителна възраст, които обаче не ходят на училище.

Източник: marica.bg