Учители

Победителят в анкетата на Брейнуер е Виолета Николова

Брейнуер поздравява всички учители с началото на новата учебна година!

Виолета Крумова Николова,  ОУ  „Св.св. Кирил и Методий“, гр. Мездра печели персонална озвучителна система за усилване гласа  на учителя в класната стая.

Тя  е предоставила най-аргументиран и пълен отговор на въпроса „Кои музикални произведения трябва да звучат при  откриване на учебната година и други официални училищни празници?“.

Озвучителната система (на снимката) предизвика много силен интерес сред учителите у нас, след  публикуването на статия в Teacher.bg, представяща възможностите й.

 

Отговорът на Виолета Николова:

Здравейте,

Озвучаването на празниците в училище е от много голямо значение за провеждането им. Доброто озвучаване гарантира постигане на целите на всяко тържество. Ангажира вниманието на всички присъстващи, които няма да се напрягат за да чуват. В нашето училище се изготвя сценарии за всеки празник в който точно се определя музиката която ще звучи, както и точното място на изпълнение, затова е много важно озвучаяането.

Музиката която звучи при откриването на новата учебна година в нашето училище е в следната последователност:

Един час преди началото на тържеството звучат весели детски училищни песнички, песни които се изучават в часовете по музика, като „Училище любимо наше“, „Отново на училище“, „Детство мое“, „Родна Реч“, „Високи сини планини“ и още много незабравими песни с които расте всяко поколение на България

При официалната церемония – Химна на Република България и Химна на училището и в зависимост от предвидения сценарии и Химна на ЕС

В програмата след официалната част са включени различни училищни песни, както и много индивидуални изпълнения.

Музиката на празника на народните будители, на 19 февруари, 3 март основно е съставена от песните за нашето революционно минало, като „Къде си вярна ти любов народна“, „Химн на Кирил и Методий“,“Отечество любезно“ и др. зависимо от изготвеният сценарий и задължително по подходящ начин в сценария се включва „Химна на РБ“.

Празника на училището започва с „Химна на РБ“, „Химн на Кирил и Методий“- тъй като училището ни носи името на светите братя и Химна на училището. По време на концерта се стремим да включим музика от различните жанрове-като незабравяме и народната музика.

Много често провеждаме и празници по паралелки и класове за което е необхотимо озвучаване на повече от едно място.

През различните учебни години организираме и редица други празници свързани с различни годишнини и други. Музирата е в зависимост от сценария.

Най-общо казано музиката и озвучаването са нераделна част от училищния живот. Затова една озвучителна система като предлаганата е истинска придобивка за всяко училище.

Виолета Николова