Ученици

ПМГ „Нанчо Попович“ Шумен домакин на един от серията дебати към TPS (The people speak)

Дебатът се проведе днес от 12.30 часа в Актовата зала на Природоматематическа гимназия „Нанчо Попович“ Шумен. Неговата цел е провокация към гимназистите от цял свят да мислят критично по отношение на най-наболелите световни проблеми. Според организаторите се дава възможност на млади хора да се информират повече за световните проблеми, да разгледат ООН и да участват в мероприятия, развиващи лидерските им качества и умения. В следствие от участието си, Природоматематическа гимназия „Нанчо Попович“ ще има основание да се състезава за спечелването на 2000 долара, безплатно пътуване до Холандия и участие в Младежки форум под егидата на Отворено общество.
 
 
 Тази статия е съвместна публикация на Мрежа на учителите – новатори www.Teacher.bg  и Ай Си Ти Медиа http://ictmedia.bg