Училища

Пловдивско училище стартира мащабна кампания срещу агресията

Ученици, учители, родители и психолози започнаха мащабна кампания за овладяване на агресията и омразата под наслов „Броя до 10“, инициирана от пловдивското иновативно училище „Елин Пелин“ и лично от директора му Татяна Вангелова. Кампанията стартира с първия си нетрадиционен семинар, при засилен обществен интерес, и с активната подкрепа на „Ротари клуб – Пловдив Интернешънъл“.

В проявата освен психолози участие взеха и трима известни специалисти в тази област, като международният експерт по социално включване Карел Ван Исакер, Мария Горанова – председател на СНЦ „Мария Кюри“ и доц. д-р Димитър Пазрджиклиев.

По време на семинара се проведоха любопитни демонстрации на техники срещу агресивното поведение в обществото, а под формата на ролеви игри и решаване на казуси се търсеха методи за туширането на конфликти.

„Агресията е завладява обществото и често сме свидетели на нейното проявление. Задължени сме да се справим с агресията, като възпитаваме децата да се борят с нея още от най-ранна възраст. Затова иницирахме това събитие, което е по белгийски модел, и се надяваме то да придобие по-широка публичност“, коментира Вангелова.

„Гневът е нормална човешка емоция. Но само по себе си чувството за гняв и последвала от него агресия често се превръща в сериозен проблем за обществото, ако не го овладеем. Когато не контролираме гнева си и агресията, те поемат контрола над нашето поведение. Когато се дава  воля на гнева, това води до агресия и насилие. Пораждат се проблеми в личните взаимоотношения или проблеми със закона. Ето в тази насока трябва да насочим работата си с децата още от най-ранна училищна възраст, коментираха експерти, водещи на първия съвместен обучителен форум за ученици, учители и родители.

След приключване на семинара децата от основно училище „Елин Пелин“  демонстрираха своите театрални умения по заплетени сюжети и казуси с агресия от ежедневието. На база на резултатите от събитието, специалисти вече изготвят проекти за по-нататъшната работа с родителите и децата в тази насока.

Източник: topnovini.bg