Училища

Пловдивска гимназия представя иновативен проект

Езикова гимназия „Пловдив“ организира днес пресконференция за представяне на проект „Рейтинг +“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съобщава plovdiv24.

Тя се проведе с участието на представители на организациите – партньори по проекта: у-ще „Тийсдейл“, Великобритания и Сдружение „Обединени професионалисти за устойчиво развитие“, гр. Пловдив.

Поканени бяха още представители на РИО – Пловдив, училищното настоятелство към Гимназията и активни родители на учениците.

На пресконференцията бяха представени целите и реализираните дейности към момента. Проектът има за задача да прехвърли и адаптира нова за България методическа система – „Рамка за ефективно учене“ (Effective Learning Framework), която е разработена от партньорското училище „Тийсдейл“. Благодарение на тази методическа система, училището сега е сред водещите средни училища във Великобритания.

Основен акцент се поставя върху иновативността на проекта и високите цели, които си поставя Езикова гимназия „Пловдив“ с реализацията на проекта. Сдружение „Обединени професионалисти за устойчиво развитие“ подкрепя експертно, адаптирането на новата методическа система и въвеждането на вътрешна система за оценка на качеството на преподаване и непрекъснато повишаване на квалификацията на учителите в Гимназията.