Ученици

Плащат стажа на студенти и ученици

Студенти и ученици ще имат възможност да взимат по две стипендии. Освен за успех и подпомагане при ниски доходи в семейството, вече ще се плаща и за часовете по практика.

Парите за допълнителните стипендии идват от оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ по линия на операция „Ученически и студентски практики“, чийто старт предстои.

Учениците ще взимат по 1,25 лв на час за времето на производствената практика, а студентите по 2 лв на час при 240 часа продължителност на практическите занятия.

На месец, трудовото възнаграждение което сега никой не беше длъжен да плаща, може да стигне до близо 500 лв за студентите, при положение че една стипендия е няколко пъти по-малка.

При учениците пък практика най-често се предвижда в професионалните гимназии, за да се приложат знанията, получени в часовете по теория. Такива занятия се включват в програмата в продължение на няколко учебни срока.