Институции Ученици

Пишем оценка на държавата как се грижи за децата

Всеки, който има отношение към това как държавата се справя с грижата за децата, може да даде своето мнение и препоръки.

Като ги обобщи и систематизира, отчитайки също обещаното и изпълненото, за девета поредна година Национална мрежа за децата ще издаде Бележник 2020: С какъв успех държавата се грижи за децата в България? Както и в ученическата книжка, в него държавата получава оценки от 2 до 6.

Това е нашият  застъпнически документ, който носи достоверна информация по темите, касаещи децата и семействата в България, казват от мрежата.

Въпросникът, въз основа на който ще се сформира успехът, вече е готов. Попълването му ще даде възможност да се отразят както мненията на специалистите, така и на всички хора, които се вълнуват от живота на децата в България. По тази причина анкетата е отворена към всички деца и възрастни над 14 г.

Разделена е на 8 части, отговарящи на областите от живота на децата, които оценява Бележникът: благосъстояние, закрила от насилие, ранно детско развитие, детско здраве, детско участие, образование, семейна среда и алтернативни грижи, правосъдие за деца. Всеки може да даде отговор в една или повече части, като в края на всяка ще бъде запитан иска ли да продължи със следващата.

Отговаряйки на въпросите, всеки поставя своята оценка доколко държавата сe справя. Дадена е и възможност да отправи препоръки. Допитването е анонимно и въпросникът ще е активен  до 9 февруари включително. Ако иска да научи какви са резултатите и да получи електронно копие на Бележник 2020, всеки участник може да остави имейл.

На практика Бележникът представлява  доклад, в който Национална мрежа за децата разглежда какво държавата е обещала, прави анализ дали го е изпълнила и предложения как да се справя по-добре занапред. Миналата година анкетираните писаха Добър 4 по критерий образование, 3,50 пък бяха оценките за детско участие, семейна среда и алтернативни грижи.

Източник: marica.bg