Мнения

Пионерен проект се фокусира върху ролята на ИКТ в образованието

Корпорацията Microsoft обяви, че програмата й „Партньори в познанието” (Partners in Learning) ще спонсорира изследователския проект „Новаторско учене и преподаване” (Innovative Teaching and Learning Research – ITL). Проектът, воден от организацията SRI International, ще изследва ефекта, който информационните и комуникационните технологии (ИКТ) имат върху промяната на ученето и преподаването в училищната система.

 

Майкрософт ще инвестира $1 млн. годишно в проучването, провеждано в партньорство с правителствата на Финландия, Индонезия, Русия и Сенегал. Основният фокус на изследването е да оцени възприемането от учителите на новаторските практики за преподаване и степента, в която тези практики осигуряват на учениците персонализирано обучение, насърчаващо развитие на уменията, нужни им за работа в XXІ в. Проектът е консултиран от външни съветници – Организацията за икономическо сътрудничество и развитие към ООН, UNESCO, Световната банка, Международното общество за технологии в образованието (International Society for Technology in Education – ISTE) и др. организации.

 

Сред основните задачи на проекта са бъдат проведени задълбочени паралелни изследвания националните и на училищно ниво фактори, които оформят практиките на преподаване, с контекст в частност за всяка страна. Ще бъде изследвана също така и ефективността на преподаването в класната стая с използване на информационни и комуникационни технологии.

 

Главният фокус на изследването ITL Research е върху новаторските практики на преподаване, които предоставят на студентите обучение, насърчаващо придобиване и развиване на т.н. „умения на ХХІ в.” (21st century skills).

 

Новаторските практики на преподаване в ITL модела са с възможности за обучение с центрирана към ученика педагогика (student-centered pedagogy), които излизат извън обсега на училищните стени и които се състоят в интеграция на информационните и комуникационните технологии (ИКТ) в преподаването и ученето.

 

Методологията на изследването, данните и докладите от него ще бъдат предоставяни всяка година безплатно и със свободен достъп за целия свят. В допълнение проектът ще разработи комплект от средства за оценка, които училищата и образователните системи по света могат да възприемат, за да измерват прогреса си.

 

Първите резултати и доклади от изследването се очакват през лятото на 2010 г.

 

Подробности за проекта се намират тук: http://www.itlresearch.com.