Училища

Пилотни обучения в столични училища целят намаляване на жертвите на пътя

Набира скорост кампанията „Дай път на живота!“ за намаляване на броя на загиналите и ранените при катастрофи по пътищата на България чрез образование, което цели да подготви младите хора като толерантни и спазващи правилата за движение бъдещи шофьори и настоящи спътници в автомобила.

През изминалия месец в София се проведоха първите две пилотни интерактивни обучения в рамките на проект на Ротари България и Института по психология към МВР, насочен съм изграждане на устойчиви поведенчески модели в две възрастови групи – от 9 до 12 години, и от 16 до 18 години.

Екипът от психолози, воден от Яблена Христова, проведе пилотен тренинг на тема „Емоции“ с 24 ученика от 4 клас на столичното 125-то СУ „Боян Пенев”. Интерактивното обучение има за цел да запознае учениците с базисните емоции, да даде насоки за разпознаване на изпитваните чувства и емоции, за тяхното изразяване и примерни техники за регулацията им. Същевремено, получените знания помагат за развитие на емоционалната интелигентност на участниците, на способността им да идентифицират и разбират емоциите на другите и да развият в себе си си емпатични способности.

Следващото обучение се проведе с 23-ма ученика от 9-ти клас на столичната Национална финансово-стопанска гимназия. Там темата беше „Общуване”. Тренинговият модул запознава гимназистите с основните понятия в процеса на комуникация и съдейства за развитие на техните умения за конструктивно общуване.

От есента започва постепенното внедряване на иновативната обучителната програма като част от редовния образователен процес и в други училища в София и страната.

Образователната кампания „Дай път на живота” се реализира в рамките на Проект за намаляване на жертвите и ранените по пътищата в Република България, осъществяван по инициатива на Ротари клуб София в партньорство с отдел „Пътна полиция“ към Главна дирекция „Национална полиция“ – МВР и с Институт по психология към МВР. Медийни партнори са БНТ, БНР и Дарик радио, а спомоществовател на кампанията е застрахователно акционерно дружество „Далл Богг живот и здраве“.