Ученици

Печатните букви задължителни в забавачницата

Освен да познават цифрите, децата в детските градини ще трябва да знаят и печатните букви. Това е записано в проектите на програми за предучилищно образование, което образователното министерство изготвя за първи път.

Още от детската градина хлапетата ще се учат на правоговор, което включва да изговарят правилно звуковете в думите и ударенията. Малчуганите ще правят и първите си опити за преразказ, възпроизвеждайки цялостно или част от стихотворения и приказки.

Шестгодишните деца ще се учат и да разпознават сегашно, минало и бъдеще време.