Училища

Пет училища в България с над 1500 деца

173 училища в страната имат до 40 деца, показва анализът за състоянието на мрежата през миналата учебна година. Такива са някои от защитените училища в Кърджалийска, Смолянска и Благоевградска област. Най-много (804) са с между 41 и 80 ученици.

Само пет са училищата в страната над 1500 ученици. Три от тях са в София 31-а, 32-а и 18-а гимназия.

Най-много училища има в столицата – 300. 204 са в Пловдив, 142 в Бургас и 129 във Варна. Най-малко са във Видин и Габрово – съответно 38 и 40.

През учебната 2012/2013 г. са закрити 17 училища, преобразувани са 3, а преобразувани чрез сливане са 8.

Безплатен превоз е бил организиран за 62 725 деца. 52 477 са пътуващите към средищните училища.

Анализът показва тенденция за намаляване на напусналите ученици през последните години. Ако през 2012/2013 г. броят им е 3844, то през 2008/2009 отпадналите са били 8546.