Мнения

Петя Евтимова на среща в Братислава

Днес, 16 май 2013 г. в Братислава, Словакия, заместник-министърът на образованието, младежта и науката Петя Евтимова и директорът на дирекция „Наука“Лора Павлова ще вземат участие в среща на високо равнище в подкрепа на реализирането на дейностите по изпълнението на Стратегията на Европейския съюз за Дунавския регион.

Информацията предава пресцентърът на МОМН.

Срещата се организира от Генерална дирекция „Съвместен изследователски център“ на Европейската комисия и ще бъде структурирана около две основни тематични сесии, посветени на интелигентната специализация и иновативното развитие на Дунавския регион и осигуряването на ефикасно и устойчиво използване на ресурсите в региона.