Мнения

Петя Аврамова: Високите доходи и качествената икономика може да се постигнат с добро образование

Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст бе представен по време на пресконференция във вторник от народния представител инж. Петя Аврамова. Той предвижда във всяко населено място с училище до 20 август 2017 г. ще бъдат сформирани екипи, които ще работят за записване на всички деца в детска градина или училище.

„Това е една от стъпките за изпълнение на категоричния ангажимент на ГЕРБ и правителството за преодоляване на неграмотността за по-добър живот и икономически растеж. Неграмотността ражда безработица и престъпност. Високите доходи и качествената икономика може да се постигнат с добро образование. Ние трябва да направим така, че всяко дете да ходи на училище и всеки родител да изпълнява своите конституционни задължения да осигури образование на детето си до 16 г. Затова ще бъдат ангажирани всички институции. ПП ГЕРБ обеща двойно увеличение на учителските заплати за четиригодишен мандат – всяка година 330 млн. лв. инвестиции в образованието. Това е твърд финансов и политически ангажимент за мотивирани учители и за по-добро образование”, категорична бе Петя Аврамова.

Целта на механизма е да се подобри взаимодействието между институциите, както и да се определят функциите и задълженията на всяка от тях. Специални екипи трябва да установят децата и учениците, които изобщо не са ходили на градина или училище, както и тези, които са спрели да ги посещават преждевременно. Тяхно задължение е да установят и за кои деца съществува риск да напуснат образователната система, както и да се предприемат мерки за допълнителна подкрепа. По информация от ГД „Гражданска регистрация и административно обслужване“ (ГРАО) до 31 август 2017 г. кметовете на общини трябва да изготвят списък на децата, които е трябвало още миналата година да тръгнат на градина или училище, но не са били записани. Екипите ще посещават домовете им и ще разговарят с родителите.

За убеждаването им да изпращат децата си на училище ще бъдат привлечени медиатори и местните общности. Механизмът предвижда и оптимизиране на процедурата за отпускане на семейни и други помощи в натура спрямо индивидуалните потребности на децата и учениците. Звено под ръководството на заместник-министър председателя Томислав Дончев, който координира дейността на МОН, ще контролира на национално ниво изпълнението на механизма.

Източник: dariknews.bg