Ученици

Пето Национално състезание по Информационни технологии

Пето Национално състезание по Информационни технологии ще се проведе в Седмо СОУ „Кузман Шапкарев“ в Благоевград.

Организатори на състезанието са Регионален инспекторат по образование-Благоевград, Югозападен университет „Неофит Рилски“, Община Благоевград и VII СОУ „Кузман Шапкарев“.

Състезанието се провежда за пети път и в него могат да участват ученици от V до ХІІ клас. Целта му е да се предостави възможност на учениците за интелектуална изява, като мотивира учителите за работа с деца с изявени способности при използването на компютърни технологии в учебния процес.

Учениците трябва да защитят пред комисия собствени проекти на следните теми:

„Моят роден край – познат и непознат“,
„Зелена планета“.

Участниците могат да участват и с тематика по избор. В рамките на три часа всеки състезател трябва да подготви клип или презентация върху поставената тема. Наградени ученици от състезанието могат да бъдат само тези, които пряко са участвали в технологичната разработка, а не само в събирането на материали за неговата съдържателна част.

В предварително изготвените проекти могат да участват в екип до двама ученика, под ръководството на научен ръководител и/или консултант по съответния учебен предмет.

Всеки участник има право да участва само в един проект. Проектите в направленията Мултимедийни клипове, Компютърни презентации и Групов проект се изработват в деня на самото състезание индивидуално по отделен регламент. При изпълнение на заданието, учениците нямат право да използват Интернет. В деня на състезанието те получават материали от журито, което им задава тема.

В рамките на три часа всеки състезател трябва да подготви клипът или презентацията върху поставената тема. В тези категории е задължително ползването на собствен преносим компютър със записващо устройство и инсталиран необходимия софтуер за изготвяне на мултимедийните клипове и презентации. След като се оценят всички клипове и презентации, журито определя ТОП 20 от тях и учениците, които са ги изготвили, правят защита пред публика.

Състезанието ще стартира на 22 март.

Източник: Агенция Фокус