Ученици

Пети юбилеен международен конкурс за компютърна рисунка и колаж “Творчество без граници“

Конкурсът е организиран от Фондация „Еврика“, Образцово народно читалище „Заря-1858“ и Компютърна школа „Вале“-гр.Хасково.

Целта е децата и младите хора да открият магията на дигиталната графика и живопис, да нарисуват света през своите очи, да предадат своите чувства, настроения и вътрешни преживявания, да ни накарат да усетим силата на детското въображение.

Изисквания към рисунките:
1. Да са изработени на графична програма по избор / Adobe Photoshop, Corel DRAW, Adobe Illustrator, Microsoft Paint, Corel Painter Classic, Macromedia Free Hand, и други/
2. Да не се вмъкват готови обекти или картини
3. Да са нарисувани със свободна ръка с инструментите за рисуване на графичните редактори

Изисквания към колажите:
1. Да са изработени с програма по избор
2. Да се комбинират едно или повече фотографски изображения с текст, рисунки или друг вид художествени елементи

Всяка рисунка/колаж трябва да са представени:
1. На хартиен носител с размер на листа формат А4 – паспартирана с размери 25х35 см. или А3 – паспартирана с размери 50х70см.
2. Творбите трябва да бъдат придружени със следната информация: заглавие на творбата; трите имена на автора; дата на раждане; точен адрес; учебно заведение (школа); преподавател; адрес за кореспонденция (e-mail); име на програмния продукт, с който е създадена.

Всеки участник може да участва с три свои творби във всяка категория

Право на участие в конкурса имат ученици и младежи на възраст от 5 до 27 години.

Краен срок: 16 април 2014 г.

Адрес за кореспонденция:

6300 гр. Хасково
пл. „Свобода” №11 
Образцово Народно Читалище „Заря-1858”, Компютърна школа „ВАЛЕ” 
за Петия юбилеен международен конкурс за компютърна рисунка и колаж  “Творчество без граници”.

За допълнителна информация: 0887249643
e-mail: kshvale@yahoo.com