Учители

Петима директори с награда „Св. Иван Рилски“

Петима директори на училища получиха наградата „Св. Иван Рилски“ на Министерството на образованието и науката на официална церемония в Рилския манастир. Тя се провежда от 2006-а година като признание за постигнатите високи резултати в професионалната дейност на ръководители на образователни институции.

Заместник-министърът на образованието и науката Емилия Лазарова връчи тазгодишните призове.

За системно прилагане на иновативни подходи, техники, технологии и методи, които водят до формиране на ключови компетентности и STEM (наука, технологии, инженерство и математика) умения, отличието тази година получава Елка Божикова – директор на Природо-математическата гимназия „Яне Сандански“ в Гоце Делчев. Под нейно ръководство гимназията се превръща в привлекателен регионален център за модерно обучение. От 2024 г. училището кандидатства за „Google референтно училище“, което е нов модел на образователен процес, съчетаващ технологиите, свободното общуване, индивидуалността и физическата среда.

Награден е и Асен Александров – директор на 51. СУ „Елисавета Багряна“ в София, за висока ефективност при управлението, методическото подпомагане и контрол на образователно-възпитателния процес и прилагане на съвременни интерактивни методи на преподаване и обучение. Училището от няколко години поддържа структури за ефективна работа с родителите. Една от тях са родителско-учителските сдружения. Инициативата „Родител учител за 1 ден“ активно се прилага повече от 5 години.

Приз печели също Станчо Атанасов – директор на Професионалната гимназия „Велизар Пеев“ в Своге. Гимназията дългогодишно си сътрудничи с местния бизнес, който подкрепя и участва в проекти за обогатяване на техническите средства и материалната база. Добра практика с принос към качеството на образователния процес е прилагането на метода „Ученици обучават ученици“ с активно участие на ученици от XII клас, специалност „Системно програмиране“, които представят видеоуроци за по-малките ученици от същата специалност.

Отличена е и Татяна Василева – директор на Профилираната природо-математическа гимназия „Академик Иван Ценов“ във Враца. В училището са създадени условия и се поощрява реализирането на образователни иновации във всички етапи и степени на образование. Непрекъснато се разширяват възможностите за интегрирано знание чрез проектно базирано обучение. В гимназията се работи активно по национални програми и проекти, което допринася за включването на по-голяма част от учениците, както и за тяхното индивидуално личностно развитие.

Награда получи също Таня Петрова – директор на Основно училище „П.Р. Славейков“ във Варна. Под нейно ръководство е внедрен компетентностен подход при планиране на уроците, като се акцентира върху развитието на ключови компетентности – критично мислене, проблемно решаване, комуникационни умения и др. Въведено е STEM обучение в различни интердисциплинарни уроци, проведени съвместно между двама или трима учители.

Номинирани тази година бяха 25 директори на образователни институции по предложение на регионалните управления на образованието. Работна група в МОН излъчи победителите по определени критерии, сред които високи резултати в образователния процес, целенасочена работа по обхвата на децата в системата на образованието, реализиране на училищни политики за развитие на иновации, компетентностен подход, създаване на модерна образователна среда и др. Наградените получиха грамота, икона на св. Иван Рилски и парична награда в размер на 1000 лева.

Източник: МОН