Институции

Петдневен интерактивен семинар предлага нови възможности за студентите

Каква е България на мечтите ни? Как искаме тя да изглежда, какво да запазим и какво да променим, за да искат младите хора да живеят тук, да работят, да се развиват и сбъднат мечтите си?

Защо е толкова важно да бъдем активни и да настояваме за промяна? Как да го направим?

Нека да потърсим отговор на тези въпроси заедно!

Бихме искали да Ви поканим заедно да преминем през миналото и настоящето, за да изградим визията за бъдещето на България и да отговорим на тези въпроси. Нека изградим България, в която младите да желаят да се реализират, а не да напускат.

Запишете се за участие в петдневния интерактивен семинар „(Из)Мечтай България – Бъдещето на демокрацията“ организиран от Фондация за свободата „Фридрих Науман“ в партньорство с Американския университет в България.

Кога и къде?

Дата: от 26-ти до 30-ти юни 2019 г.

Място: Кампус на Американския Университет в България, гр. Благоевград

Какво да очаквам?

Пет дневен интерактивен семинар, в който водещи преподаватели и практици заедно с всички 50 участници ще дискутират актуални въпроси по темите демокрация, върховенство на закона, гражданско участие в 21-ви век и активизъм, свобода на изразяване и медии, икономика и свободен пазар в разнообразни образователно-интерактивни формати и практически ориентирана работа в групи.

Чрез мултидисциплинарен подход семинарът ще предостави на младежи от различни краища на страната теоретични знания и практически умения да разберат и анализират демократичните процеси в България и да формулират сами конкретни идеи и проекти за насърчаване на прогресивни политики и демократичното развитие на страната.

Заедно, всички участници ще изготвят план за действие (обща позиция), който да превърне тяхната визия за България в реалност. Той ще бъде разпространен до медии, представители на политическия живот и управленските органи в страната и ще послужи за осъществяването на диалог с тях, както за организирането на последващи събития.

Българията ни, е много по-добра от Българията им! Заедно можем повече!

Как да се запиша?

За да кандидатствате за участие в младежкия семинар „(Из)мечтай България – Бъдещето на демокрацията“ в гр. Благоевград моля попълнете всички полета на настоящия формуляр на кирилица.

Условия за участие: Младежи между 18 г. и 24 г., без значение от населеното място или степента на образование.

Семинарът е изцяло безплатен за участниците. Организаторите поемат разходите за фасилитатори, лектори, настаняване, храна и материали. Участниците следва да организират индивидуално своя транспорт до София и Благоевград. След предварително запитване организаторите ще могат да възстановят част от транспортните разходи на участниците от страната. Транспорт от София до Благоевград и обратно ще бъде осигурен, с цел по-лесно придвижване на групата (със сборен пункт София). За повече детайли, моля се свържете с нас.

При въпроси относно съдържанието, организацията и попълването на онлайн формуляра можете да се свържете с екипа на Фондация за свободата „Фридрих Науман“ на sofia@fnst.org.

Краен срок за записване за участие 18 юни 2019 г.

Допълнителна информация е на разположение на: www.fnf-southeasteurope.org и във Фейсбук:

Българията Ни, е много по-добра от Българията Им! Заедно можем повече! Включи се!

Онлайн формуляр за записване на https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf4OhA7Xs9_xoz71P8cLYW9KU2mq_T-_KmGePfhxc6BpjpWxQ/viewform?usp=sf_link