Мнения

Пета научно-практическа конференция “Водим бъдещето за ръка“

В периода от 25 до 28 април във Велико Търново ще се проведе Петата национална научно-практическа конференция по предучилищно образование „Водим бъдещето за ръка“, съобщава пресцентърът на МОМН.

Конференцията ще бъде посветена на 130 годишнината от откриването на първата детска градина „Детинска мъдрост“ в България.

Научно-практическата конференция „Водим бъдещето за ръка“ има за цел да отговори на съвременните предизвикателства пред българското предучилищно образование чрез съхраняване и обогатяване на  традицията, както и чрез популяризиране на добрия педагогически опит и творчески потенциал на детския учител.

Показа на участие