Училища

Пернишкият университет остана без акредитация

Пернишкият университет остана без акредитация и вече няма право да обучава студенти, защото нито една от дипломите му няма да бъде призната от българската държава. Решението за това бе взето от Министерския съвет преди няколко дни.

С документа се определят броят на студентите и докторантите в държавните и частните висши училища, както и в научните организации.

ВУЗ-ът в Перник бе открит през 2008 г. Той е получил институционална акредитация за срок до месец май 2016 г., но му е била отказана програмна акредитация, което означава, че учебното заведение няма право да обучава студенти в нито една специалност от съществуващите професионални направления.

Причина за отнемането на акредитацията е отрицателната оценка от Агенцията за оценяване и акредитация.