Учители

Пенсия за над 5% от учителите тази година

Над 5% от действащите учители излизат в пенсия тази година. През учебната 2018/2019 г. предстои да придобият право на пенсия 3433 педагогически специалисти- Това информираха от Министерството на образованието и науката в отговор на запитване на OFFNews.

Общият брой на преподавателите (през изминалата 2017/2018 г.) е 60 734, по данни на Националния статистически институт.

До края на календарната година 537 учители от София излизат в пенсия, в Пловдив те са 329, в Бургас – 188, във Варна -183, в Стара Загора – 176.

Системата на предучилищното и училищното образование изпитва най-остра нужда от учители по математика и природни науки, информатика и информационни технологии, чужди езици (английски, немски, френски, източни езици). Нуждае се също от начални и детски учители, по български език и литература и по професионална подготовка.

Преди началото на новата учебна година са закрити 13 училища в общините Карнобат, Лясковец, Павликени, Враца, Роман, Габрово, Дряново, Джебел, Асеновград, Разград, Алфатар, Търговище и Върбица.

Други четири училища са слети. Те са в общините Пещера, Велинград, Ботевград и Ямбол.

За обезщетения на учителите по-рано този месец Министерският съвет пренасочи от бюджета на МОН към системата допълнително 14 860 981 лв. Парите бяха отпуснати по националната програма „Оптимизация на вътрешната структура на персонала в институциите от системата на предучилищното и училищното образование“.

Източник: offnews.bg