Учители

Педагози разискваха новия закон за образованието

Близо 3 часа педагози от цялата страна разискваха новия Закон за предучилищното и училищното образование, както и готовите стандарти по него. 

Зам.-министърът на образованието и науката Диян Стаматов се срещна с представители на Независимия учителски синдикат (НУС) по време на годишната им среща в Несебър. 

Зам.-министър Стаматов даде разяснения за прилагането на нормативните документи и отговори на въпросите на педагозите.

Източник: МОН