Училища

Педагози: Държавата да признае съществуването на ромски училища

Държавата трябва да признае съществуването на ромски училища. За това призоваха педагози от община Крушари, работили по проект за интегриране на деца от етнически малцинства, информира Дарик.

Демографските процеси в България станаха причина да се появят учебни заведения, в които почти 100% от децата са от ромски произход. Съществуването на тези училища трябва да се признае и да се коригира нормативната база за тях по отношение на числеността на паралелките, на учебната програма и учебниците, посочиха учителите от Крушари.

Те дадоха пример с двете включени в проекта училища. В СОУ „Христо Смирненски“ в Крушари над 80% от учениците са от ромски произход, а в ОУ „Отец Паисий“ в село Лозенец – над 96%.