Институции

Педагогическите специалности в ПУ – пълни до дупка

Над 97 на сто от местата по държавна поръчка в Пловдивския университет са заети след трето класиране.

Това прави 3139 първокурсници – 2678 в редовна и 461 в задочна форма, като още 597 са записани за платено обучение, съобщи зам.-ректорът проф. д-р Антон Илиев. В последните години на този етап от кампанията обикновено се реализира над 90-95% от приема, което показва траен интерес към вуза.

Изцяло са пълни направленията „Педагогика“, „Филология“, „История и археология“, „Философия“, „Социология, антропология и науки за културата“, „Психология“, „Политически науки“, „Социални дейности“, „Администрация и управление“, „Икономика“, „Информатика и компютърни науки“ и „Изобразително изкуство“.

Изненадващо все още има незапълнени 7 места по право, където вече са се записали 126 души. Тази година интересът към тази специалност не беше толкова висок още на старта на кампанията.

В „Химически науки“ бройките са запълнени до 96% и има единични места за бакалавърските програми „Химия“, „Химия с маркетинг“, „Компютърна химия“ и „Анализ и контрол“. Незаето е само едно от обявените 35 места в новата специалност „Фармацевтични биотехнологии“ на направление „Биотехнологии“.

Също само 1 място има и в редовна форма на специалност „Национална сигурност“, за която за първа година бяха обявени места по държавна поръчка – 20 за редовно и още толкова за платено обучение.

Остават и 4 от 28-те бройки в направление „Музикално и танцово изкуство“.

В професионално направление „Машинно инженерство“ не са заети 8 места в специалностите „Автомобилна техника“ и „Машиностроителна техника и технологии“. В единствената специалност на направление „Електротехника, електроника и автоматика“ – „Електроенергийна техника“, има 16 свободни места. Общо 15 са незаетите бройки в трите специалности на направление „Математика“ – „Бизнес математика“, „Математика“ и „Приложна математика“.

В „Комуникационна и компютърна техника“ са записани 149 човека при 160 места. Все още бройки има в специалностите „Компютърни и комуникационни системи“, „Телекомуникации с мениджмънт“ и „Хардуерни и софтуерни системи“.

Във „Физически науки“ 39 души все още имат шанс да учат в три от четирите специалности на направлението – „Екоенергийни технологии“, „Инженерна физика“ и „Медицинска физика“. Изцяло запълнени са редовната и задочната форма на четвъртата бакалавърската програма – „Технологии в телекомуникациите“.

Остават незаети и 12 места по теология.

Източник: marica.bg