Мнения

Партньор на МОН подава сигнал за съмнение в корупция

Настояваме да бъде извършено разследване по одобрените проекти за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедурата за „Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение“, преди подписване на договор с някои организации, където общото финансиране е в размер приблизително на 1,5 милиона лева по ОПНОИР. Това заявяват в писмо до образователния министър от Националната мрежа за децата (НМД).

Категорично отказваме да легитимираме финансирането на проекти на организации, които се създават специално за кандидатстване по оперативните програми, след което за тази непрозрачност се хвърля вина върху целия неправителствен сектор, алармират от НМД.

За съжаление, тези проекти се одобряват от финансиращия орган, което буди съмнения за корупция. Бихме искали своевременно да възразим срещу тази практика и се надяваме да бъдат взети незабавни мерки, казват още от Националната мрежа за децата.

Организациите, към които имат претенции са:

BG05M2OP001-3.001-0127

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „ДЕТСКИ СВЯТ- ЩАСТЛИВО БЪДЕЩЕ“

499 536,69

BG05M2OP001-3.001-0130

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „ДЕТСКО ЦАРСТВО“

 

499 665,61

BG05M2OP001-3.001-0132

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „ДЕТСКИ УСМИВКИ“

 

499 319,87

Според подателите на сигнала до МОН, от данните на Централния регистър на НПО е видно, че трите организации имат едни и същи лица в управителните органи и са създадени в средата на миналата година.

Национална мрежа за децата обединява 137 неправителствени организации, работещи за и с деца и семейства в цялата страна. Насърчаването, защитата и спазването на правата на детето са част от ключовите принципи, които ги обединяват.

От Национална мрежа за децата многократно са се застъпвали по време на заседанията на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, да се предоставя безвъзмездна финансова помощ не само чрез директно предоставяне на конкретен бенефициент, но и чрез процедури за подбор на проекти, се казва още в сигнала до МОН. 

Източник: teacher.bg