Мнения

Партньорства за сътрудничество в областта на спорта

Настоящата покана, част от Действия в областта на спорта, Програма Еразъм+ се отнася до партньорства за сътрудничество в областта на спорта и организиране на европейски спортни събития с нестопанска цел, които НЕ са свързани с Европейската седмица на спорта за 2015 г.

Партньорствата за сътрудничество в областта на спорта са мрежи в областта на спорта за създаване на възможности за сътрудничество между заинтересованите страни. Те имат за цел да насърчават взаимодействието с и между местни, регионални, национални и европейски политики за насърчаване на спорта и физическата активност, като са насочени към масовия спорт.

Европейските спортни събития с нестопанска цел се касаят до организирането на територията на цяла Европа на спортни мероприятия, както и на национални събития, организирани едновременно в няколко страни по програмата от организации с нестопанска цел или публични органи, работещи в областта на спорта

Краен срок за проекти, които НЕ са свързани с Европейската седмица на спорта: 14 май 2015 г.

Още информация