Учители

“Партньори в познанието“ – начинът да станете част от иновативния образователен свят!

Световният софтуерен лидер Майкрософт би искал да Ви покани да станете част от глобалната образователна програма „Партньори в познанието“, която ще Ви даде възможност да се свържете с колеги, заети в сферата на образованието от цял свят.

Ето и две от приложенията, които могат да се използват като част от участието в платформата – „Учител – експерт“ (Microsoft Innovative Educator – Expert) и Програмата на менторските училища (Microsoft Mentor School Program).

Краен срок за кандидатстване и за двете програми е 30 септември 2013.

Повече информация може да се намери на:

Microsoft Innovative Educator – Expert – www.pil-network.com/expert
Microsoft Mentor School Program – www.pil-network.com/schools/mentor

Училищните ръководители и преподаватели, които са избрани за „Учител – Експерт“ или в програмата на менторските училища ще участват в Глобалния форум „Партньори в познанието“, който е най-важното събитие за годината, събиращо на едно място учители, образователни лидери и заети в образователната сфера от повече от 80 страни в света. По време на форума тези общности си сътрудничат, създават и споделят опит за това как най-добре да се интегрират информационните и изобщо технологиите в съвременната педагогика.

За двете приложения се предлагат различни нива на ангажираност, където училищните ръководители и преподаватели с общи интереси могат да споделят опит и да се учат един от друг.

Вижте мрежата на „Партньори в познанието“ за повече подробности за различните налични нива на възможности.

Ползите за членове включват (те се различават по ниво):

Професионално развитие:

• Изравнено стартово ниво на технологичната грамотност
Уебинари на виртуалните университети
Windows в класната стая
Лидерски семинари
Обучение за учители и образователни лидери
School Research в рамките на програмата „Партньори в познанието“
Self-Reflection Tool за училищни лидери
Безплатни възможности за тренинг и менторство
• Безплатни технологии

Глобална общност: Присъединяването към световната общност е възможност за свързване и сътрудничество с други училищни лидери и учители от света.

Влизане в мрежата на „Партньори в познанието“
Горещи Теми
Дискусии

Почит и признание: Възможност да бъде признат като един от най-иновативните училищни ръководители и преподаватели в света.

Глобален форум на „Партньори в познанието“
• Местни и регионални събития
• Банери и плакети

Ако желаете да получите допълнителна информация за тези програми – както и да кандидатстват за нивото, което е най-подходящо за вас, моля, посетете:

• Microsoft иновативни програми за училища – www.pil-network.com/schools
• Microsoft Иновативна програма Педагози – www.pil-network.com/educators

Целта на Майкрософт е да създаде култура за използване на съвременните технологии и образователни иновации в училищата чрез обучение на педагозите и заетите в сферата. Стреми се да накара учителите, възпитателите и образователните лидери да мислят мащабно и да си помагат взаимно, независимо в коя точка на света се намират. Постоянно се търсят и начините за най-съвременно и иновативно поведение в класната стая – както от страна на преподавателите, така и от страна на обучаващите се.

Иновативната училищна програма „Microsoft Innovative Schools program“ помага на училищните ръководители чрез:

• Обучения посредством примери за иновативно използване на технологиите и успешното изпълнение.
• Подкрепа в надграждането на уменията на учителите
• Демонстрации на практическите начини за изпълнение на най-добрите световни практики в обучението, които да доведат до по-добри резултати.

Програмата предлага различни нива на ангажираност, според които ръководителите на образователния процес по места, които са с общи интереси да се учат един от друг чрез споделяне на опит.

Повече за Microsoft Innovative Schools program и за класификацията на училищата в нея, ще намерите в прикачения .pdf файл.