Пароли

В режим „Пароли“ може да се генерира Microsoft Excel – ски файл (.xlsx) със паролите на всички учители и ученици.

Път за отваряне на работното поле: „Учебна дейност“ – „Пароли“

За да създадете файла с паролите активирайте бутона „Изтегли в Excel”  чрез кликване и файла с автоматично зададеното име passwords ще бъде създаден и записан в папка Download (Изтеглени) или ще ви се отвори диалогов прозорец да окажете мястото за записване на файла с автоматично зададеното име passwords.

 

 

« начало

за администратори »