Институции Ученици

Парламентът реши да се спира месечната помощ за дете при пет неизвинени отсъствия

На първо четене в сряда парламентът прие да се спира месечната помощ за дете при пет неизвинения отсъствия от училище за съответния месец.

Същата мярка ще се прилага при тридневно отсъствие без извинителна причина от предучилищна група.

Промените са в Закона за социално подпомагане и са по инициатива на ГЕРБ с мотив да се намалят броят на отпадащите ученици и неграмотността.

Помощта за първокласници, чийто размер в момента е 250 лева, да се изплаща на два транша, а не в началото на годината, както е в момента, реши още парламентът на първо гласуване. Втората част от сумата ще се получава, ако детето продължи образованието си във втори клас.

Депутатите решиха още получаването на месечни социални помощи да се обвърже с полагането на общественополезен труд от безработни лица в трудоспособна възраст.

Внесените от ГЕРБ текстове кореспондират с предложения на депутати от БСП социални помощи да се получават само ако децата посещават училище. Законопроектът на левицата, чиито депутати не участват в заседанията от месец и половина, не бе подкрепен в сряда.

На първо четене бяха приети и инициираните от „Обединените патриоти“, според които ще се спират социалните помощи на трайно безработни, ако те демонстрират висок стандарт на живот.

Източник: dnevnik.bg