Мнения

Панорама на образованието откриват в Сливен

„Панорама на образованието – 2012“, която ще представи училищата, осъществяващи прием на ученици след завършен седми и осми клас за учебната 2012/2013 година ще бъде открита в Сливен утре, информира местното подразделение на Дарик Радио.

Инициативата има за цел да помогне на учениците завършващи седми и осми клас и техните родители да се ориентират по-добре във възможностите за продължаване на образованието в различни гимназии и да ги насочи към определени професии.

Кандидат-гимназистите и техните родители, посетили Панорамата, ще получат актуална информация за реда и условията за кандидатстване през учебната 2012/2013 година, ще имат възможност да проведат срещи с ученици и учители, за да получат консултация по всички въпроси, които ги интересуват.

В Панорамата ще участват профилирани гимназии, професионални гимназии и средни общообразователни училища, които ще извършват прием за учебната 2012/2013 г. по профили, по специалности от професии и в непрофилирани паралелки, както и Инженерно–педагогическият филиал в Сливен на Техническия университет – София и регионалния представител на консултативна агенция за образование в чужбина.