Още 80 милиона отишли за увеличените заплати на учителите

Още 80 милиона отишли за увеличените заплати на учителите

Допълнително 80 млн. лв. по бюджетите на първостепенните разпоредители са били предоставени за увеличаване на заплатите на учителите с 15%, считано от 1 септември, заяви министърът на образованието Красимир Вълчев. Решението е в изпълнение на управленската програма на правителството за двойно увеличение на учителските заплати в управленския мандат от четири години.

Това става в изпълнение на публикуваната вчера и предложена за обществено обсъждане проект на наредба за нормирането и заплащането на труда в системата. Новата най-ниска минимална заплата ще бъде 760 лв. В проектът се предлага и увеличение на процентът за диференцирано заплащане от 3,5% на 4%. Очаква се и подписването на анекс към колективния трудов договор в системата на образованието.

Стипендиите на студентите от историческите български диаспори се увеличават от 150 на 200 лв. Увеличението става с решение на правителството. Министър Вълчев уточни, че това са предимно студентите от Молдова и Украйна, които учат в български висши училища и стипендията е ключова за тяхното обучение в България. Очаква се от идната учебна година над 800 студенти да бъдат приети в първи курс.

Министър Вълчев заяви, че ще бъде предложен механизъм за диференцирано и по-високо финансиране на училищата в малки и отдалечени населени места – Северозападна България, Родопите, Странджа Сакар, но и малките и отдалечени общини също. Министърът посочи, че неравномерното възрастово разпределение на учителите е един от проблемите в системата. Така годишно у нас в пенсионна възраст навлизат около 5000 учители. “Факт е, че по-голямата част от учителите са на възраст над 50 години, тоест предстои до 10-12 години да навлязат в пенсионна възраст”, коментира министър Вълчев.

По думите му годишно с педагогическа правоспособност завършват около 5000 студенти. Затова според него е много важно да бъде увеличена склонността на завършващите да се включват в педагогическа професия.

Освен това МОН предвижда изграждането на електронна платформа, която да отчита търсенето и предлагането на педагогическите специалисти и броя на завършващите студенти с педагогическа правоспособност. Имаме райони, в които имаме недостиг на учители, заяви Вълчев. Затова там се предвижда специална програма за задържане на учителите след пенсионна възраст на педагогическите специалисти.

Предвижда се допълнително възнаграждение и за учителите, които ще се занимават с ученици, за които българския език не е майчин.

Министерски съвет прие проект на решение, с което са приети изменения на решенията, с които са одобрени разходните стандарти за делегираните дейности по образованието – средствата, които се предоставят на училищата и детските градини.

“С друг акт бяха предоставени допълнително 80 млн. за първостепенните разпоредители с бюджет за увеличаване на заплатите на учителите с 15%, считано от 1-ви септември”, заяви Вълчев. “През следващите три години ще бъдат предоставени допълнителни средства. Такива са заложени в одобрената от правителството средносрочна бюджетна прогноза за периода 2018-2020 г. в размер на 330 млн. лв. всяка година”, допълни той.

“Това не е единствено и само изпълнение на ангажимента ни от управленската програма, но и израз на нашето отношение към проблемите на социално икономическото ни развитие, за които ние разчитаме на учителите. Учителите са тези, на които разчитаме да интегрират децата от уязвими групи в образователната система и обществото, да направят децата и обществото по-добри”, заяви Вълчев.

Той още веднъж потвърди ангажимента на правителството да провеждаме политиката за поддържане на средната учителска заплата над средната за страната. “Считаме, че това е задължително. Страните, които са направили този политически и бюджетен избор са и тези, които отбелязват най-прогрес. За нас е важно да имаме мотивирани млади хора в учителската професия”, коментира още просветният министър.

Източник: news.bg

Коментари във Facebook