Институции

Още 80 милиона отишли за увеличените заплати на учителите

Допълнително 80 млн. лв. по бюджетите на първостепенните разпоредители са били предоставени за увеличаване на заплатите на учителите с 15%, считано от 1 септември, заяви министърът на образованието Красимир Вълчев. Решението е в изпълнение на управленската програма на правителството за двойно увеличение на учителските заплати в управленския мандат от четири години.

Това става в изпълнение на публикуваната вчера и предложена за обществено обсъждане проект на наредба за нормирането и заплащането на труда в системата. Новата най-ниска минимална заплата ще бъде 760 лв. В проектът се предлага и увеличение на процентът за диференцирано заплащане от 3,5% на 4%. Очаква се и подписването на анекс към колективния трудов договор в системата на образованието.

Стипендиите на студентите от историческите български диаспори се увеличават от 150 на 200 лв. Увеличението става с решение на правителството. Министър Вълчев уточни, че това са предимно студентите от Молдова и Украйна, които учат в български висши училища и стипендията е ключова за тяхното обучение в България. Очаква се от идната учебна година над 800 студенти да бъдат приети в първи курс.

Министър Вълчев заяви, че ще бъде предложен механизъм за диференцирано и по-високо финансиране на училищата в малки и отдалечени населени места – Северозападна България, Родопите, Странджа Сакар, но и малките и отдалечени общини също. Министърът посочи, че неравномерното възрастово разпределение на учителите е един от проблемите в системата. Така годишно у нас в пенсионна възраст навлизат около 5000 учители. „Факт е, че по-голямата част от учителите са на възраст над 50 години, тоест предстои до 10-12 години да навлязат в пенсионна възраст“, коментира министър Вълчев.

По думите му годишно с педагогическа правоспособност завършват около 5000 студенти. Затова според него е много важно да бъде увеличена склонността на завършващите да се включват в педагогическа професия.

Освен това МОН предвижда изграждането на електронна платформа, която да отчита търсенето и предлагането на педагогическите специалисти и броя на завършващите студенти с педагогическа правоспособност. Имаме райони, в които имаме недостиг на учители, заяви Вълчев. Затова там се предвижда специална програма за задържане на учителите след пенсионна възраст на педагогическите специалисти.

Предвижда се допълнително възнаграждение и за учителите, които ще се занимават с ученици, за които българския език не е майчин.

Министерски съвет прие проект на решение, с което са приети изменения на решенията, с които са одобрени разходните стандарти за делегираните дейности по образованието – средствата, които се предоставят на училищата и детските градини.

„С друг акт бяха предоставени допълнително 80 млн. за първостепенните разпоредители с бюджет за увеличаване на заплатите на учителите с 15%, считано от 1-ви септември“, заяви Вълчев. „През следващите три години ще бъдат предоставени допълнителни средства. Такива са заложени в одобрената от правителството средносрочна бюджетна прогноза за периода 2018-2020 г. в размер на 330 млн. лв. всяка година“, допълни той.

„Това не е единствено и само изпълнение на ангажимента ни от управленската програма, но и израз на нашето отношение към проблемите на социално икономическото ни развитие, за които ние разчитаме на учителите. Учителите са тези, на които разчитаме да интегрират децата от уязвими групи в образователната система и обществото, да направят децата и обществото по-добри“, заяви Вълчев.

Той още веднъж потвърди ангажимента на правителството да провеждаме политиката за поддържане на средната учителска заплата над средната за страната. „Считаме, че това е задължително. Страните, които са направили този политически и бюджетен избор са и тези, които отбелязват най-прогрес. За нас е важно да имаме мотивирани млади хора в учителската професия“, коментира още просветният министър.

Източник: news.bg