Училища

Още 7 млн. лева от хазната за интернета в училищата

Правителството одобри отпускането на над 7 милиона лева за изграждане и развитие на безжични мрежи в 550 държавни и общински училища, съобщиха от правителствената информационна служба.

Като част от създаване на единна образователна среда за всеобхватно обучение, изградените безжични мрежи ще осигурят възможност за гъвкав достъп до интегрирани услуги, свързани с комуникация, сигурност, достъп до база данни, мултимедийни файлове, интерактивно съдържание и др.

Предвижда се средствата да се разходват до 15 ноември тази година, след което директорите на училищата да представят в просветното министерство отчет за извършените разходи за изградените безжични мрежи.

Парите се осигуряват за сметка на планираните за тази цел разходи по бюджетите на МОН и на още девет първостепенни разпоредители с бюджет за 2018 г.

Източник: dnes.bg