Мнения

Още 4.2 млн. лв за дейности на извънучилищните педагогически учреждения

Министерският съвет одобри допълнителни трансфери за финансово подпомагане дейността на извънучилищните педагогически учреждения за настоящата година. Общо 4 219 763 лв. се разпределят по бюджетите на общините, финансиращи извънучилищни педагогически учреждения.

Средствата се осигуряват за сметка на намаление на утвърдените разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2016 г.

Източник: Пресцентър на МОН