Институции Учители

Още 2 456 учители и персонал напуснаха образователната система

Учители и непедагогически персонал напускат образователната система.
Част от тях се пенсионират, други си отиват по взаимно съгласие или след изтичане на срочен договор. Вчера правителството одобри отпускането на 17 860 249 лв. за дължимите им обезщетения, а в отговор на въпроси Министерството на образованието уточни какъв е броят и какви са основанията на напускащите кадри.

От общия брой напуснали учители е 1 844, а непедагогическият персонал – 612 души, предаде “Офнюз”.

Напусналите са от училища и градини в 195 български общини. Пенсиониралите се са 963 педагози и 306 души непедагогически персонал.

Одобрената сума на вчерашното заседание на Министерския съвет е третият транш за дължими обезщетения на специалисти, отиващи си от образователната система. Вече са събрани искания и за четвърти, в размер на 10 426 361 лв.​, уточняват от Министерството на образованието и науката.

Обезщетенията са осигурени по Национална програма „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“ за 2019 г. Осигуряват се от бюджета на МОН за 2019 г. и чрез преструктуриране на разходите в централния бюджет за 2019 г.

Общият бюджет на програмата за тази година е 36 577 400 лв., с които по план трябва да се покрият обезщетенията на 8 100 педагогически специалисти и 2 900 души непедагогически персонал.

Пари по програмата могат да получат всички държавни и общински детски градини и училища, центрове за подкрепа на личностното развитие, регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, Националният дворец на децата и Логопедичния център – чрез бюджетите на първостепенните разпоредители.

По данни на Националния статистически институт, към април 2019 г. учителите в общообразователните училища през учебната 2018/2019 г. са 50 846, като най-голямата възрастова група е на 55- до 59-годишните – 10 061 души. Жени са 85,4 % от учителите.

За същия период в детските градини работят 19 799 души педагогически персонал, който в сравнение с предходната година се увеличава със 182 души. Детските учители са 18 500 или 93,7 % от педагогическия персонал.

Източник: offnews.bg