Учители

Още един български учител избран за „Учител на месеца” в Европа

Мариана Коларска – преподавател по английски език в ТПГ „Никола Вапцаров”, гр. Радомир (www.tpg-radomir.com), е обявена от eSkills за учител на месеца в Европа. Отличието е за проекта й „Как да използваме технологиите безопасно”. Наградата е за новаторство, съдържание и активно участие на учениците.

Целта на проекта e да обучи младите потребители да се предпазват от рисковете , свързани с използването на интернет.

Първата стъпка на проекта е била сформирането на екип от доброволци по безопасността в Интернет. Създаден е бил e-mail за да се свързват учениците с авторите на проекта. Разработена е била анкета, в която са били анкетирани 100 ученика.

Следващата стъпка е била презентацията „Как да използваме технологиите безопасно”. Тя направена, не само на български, но и на английски, за да бъде достъпна за всички ученици, учители и родители. Английският вариант е бил представен от осмокласниците.

През септември същата награда бе връчена на Десислава Миленкова – начална учителка в 137 СОУ, София, за проекта „Internet – Our First Steps” (Интернет – нашите първи стъпки), който е съвместен с Румяна Неминска – начална учителка в 97 СОУ, София. Реализиран е с помощта на програмата „Партньори в познанието” на Microsoft.

Мариана Коларска работи с 14 г. ученици. Интересува се от ИКТ и търси възможности за интегриране на ИКТ в преподаването й, поради което използва платформата eTwinning. С учениците й работи върху още 2 международни проекта, освен този.