Учители

Очаква се най-голяма криза на учители по математика и природни науки

В системата на предучилищното и училищното образование през учебната 2017/2018 година работят 87 525 педагогически специалисти в училищата, детските градини, центровете за личностно развитие и в регионалните центрове за подкрепа процеса на приобщаващото образование.

От тях 49 118 са на възраст до и на 50 години, съобщиха от Министерството на образованието и науката.

Общият брой на педагогическите специалисти, които ще придобият правото на пенсия за възраст през 2018 г., е 3361 души. Жените на 61 години са 2969, а мъжете на 64 години – 392. Общият брой на учителите в пенсионна възраст е приблизително 4500. В училищата 1569 учители са между 61 и 63 години и 459 – над 63 години. Най-много учители в предпенсионна възраст (между 56 до и над 63 години) има в училищата в София-град – 2286, Пловдив – 894, Велико Търново – 816, и Бургас – 642.

Общият брой на педагозите до 35 години в училищата е 4832. Най-много са в София-град – 1097, Пловдив – 558, Варна – 289, Бургас – 224, Благоевград – 266, София-регион – 195, Стара Загора – 186, и Велико Търново – 167.

Според прогнозите на МОН най-голяма криза се очаква за учители по математика, природни науки – физика, биология и химия, както и по чужди езици.

Специалностите “Педагогика” и “Педагогика на обучението по…” са приоритетни. Студентите в тях могат да се възползват както от стипендии от държавния бюджет, така и от европейските. Според министерството в следващите години ще има огромен глад за педагогически специалисти, така че младежите, които изберат да следват педагогика, ще могат да се реализират в системата на предучилищното и училищното образование.

Източник: 24chasa.bg