Ученици Училища

Оценките могат и да не са върху назубрен материал

Готовност за час, концентрация, бърз темп на работа, самостоятелност, подреденост – безспорно това са са положителни качества, които всеки родител би се радвал детето му да притежава.

Ако обаче подобни критерии формират 30% от оценката на учениците в училище по различните предмети, нещата стават по-сложни. „Защо начинът, по който детето ми си подрежда чина, трябва да се отразява на оценката му? Защо е толкова важно да пише красиво по математика? И трябва ли да го карам да ходи по състезания, за да увеличи резултатите си?“, пита родител, шашнат от новите правила за оценяване в школото на сина му. Отговорите на тези въпроси не са еднозначни. Защото, както се оказва, иновативността в едно учебно заведение може да стигне и отвъд организацията, управлението и начина на преподаване в него. А дали тя ще се окаже ефективна, само времето може да покаже.

Действително, в столичното 51-во училище „Елисавета Багряна“ от новата учебна година са решили да оценяват учениците си между 1-ви и 4-ти клас по нови правила, които първоначално са шокирали родителите. В началния етап количествените оценки от 2 до 6 вече не съществуват, но пък има качествени – „добре“, усмихнато човече и т.н. Първолаците имат качествена и комплексна оценка по всички учебни предмети, децата от втори и трети клас – качествени по всички предмети, а четвъртокласниците – и качествена, и количествена. Най-общо от 51-во училище са решили 70% от оценките да се формират от постиженията на учениците при усвояване на учебния материал, а 30% – по допълнителни критерии, като личен принос, практическо приложение, взаимопомощ, сътрудничество, разширена подготовка, самооценка и др.

Какви точно са „страшните“ критерии?

По български език например учениците в първи клас ще бъдат оценявани според – уместен и правилен изказ, краснопис, четливост, системна и качествена домашна работа, готовност за час, пособия, активност, концентрация, темп на работа, ефективна работа в група, брой стихове наизуст, осъществяване на междупредметни връзки. Във втори клас по същия предмет освен всички тези неща, от тях се очакват още няколко – развит понятиен апарат, участие в интерактивни дейности (ролеви игри, драматизация, дискусии), самостоятелно съставяне и списване на текст. В трети клас тези изисквания се надграждат с качествено изпълнение на творчески домашни работи, ефективна работа по проект, умения за презентиране, редовно попълване на читателския дневник и постижения в състезания. В 4-ти клас единственият нов критерий е „резултати от НВО“.

По математика критериите за оценяване за първи клас са сходни с тези по български, но с някои различия – бързо, точно и рационално смятане до 20 по единици и до 100 по десетици, четливо писане на цифри, системна и качествена домашна работа и др. Във втори клас учениците трябва да могат бързо и точно да смятат и възпроизвеждат таблицата за умножение, да пишат правилно и подредено в тетрадките си, да носят редовно чертожните си инструменти, да могат да презентират проект. В трети клас от тях се изискват същите неща плюс още един критерий – „участие и постижения в състезания“, а в четвърти клас е добавено и участие в олимпиади.

По Околен свят 30% от оценката на учениците в първи и втори клас се формира според уменията им да изпълняват и презентират на табла, да работят ефективно в група по проект и да осъществяват междупредметни връзки. По Човекът и природата и Човекът и обществото в трети и четвърти клас пък финалните оценки ще зависят от умението на учениците да разработват екипно и самостоятелно електронни проекти, да водят редовно, старателно и вярно тетрадките си и познатите умения от първи и втори клас – концентрация, темп на работа и т.н.

По изобразително изкуство, технологии и предприемачество ще се отчитат – безопасното поведение, чистото и подредено работно място, завършеността, функционалността и естетическият вид на продукта и степента на самостоятелност. По музика например представената скала за оценяване в 4-ти клас е особено богата. Учениците ще бъдат оценявани според точките, които са събрали през годината – отличен 6 ще се пише, ако те имат между 86 и 100 точки, много добър 5 – между 71 и 85 точки, добър – от 56 до 70 т., среден – от 41 до 50 т., слаб 2 – до 40 т. А самите точки се набавят след покриване на някой от общо 20 критерия, всеки от които носи по 5 точки –  пее според възможностите най-малко 4 авторски и народни песни по избор от училищния репертоар, пее предпочитана песен извън училищния репертоар, съчинява съпровод върху песни и инструментална музика по избор, познава по тембър и външен вид духови, струнни, ударни, клавишни, електрически и електронни музикални инструменти и принципите на звукообразуване, разпознава метрума и размера на музика в 2/4, 3/4, 4/4 и метрума на музика в 5/8, 7/8 и 9/8 в подходящи примери, играе право хоро и ръченица, участва активно в час и т.н. и т.н.

Възраженията

Възраженията и въпросителните са много. Наистина е важно учениците да могат да се изказват правилно и уместно, да пишат четливо и правилно, да подготвят редовно и качествено домашните си работи. Не всеки обаче може да пише красиво. Нали всички сме съгласни, че далеч по-важно е те да се научат да пишат без грешки? Не всеки освен това притежава така ценните концентрация и бързина на работа, а дори и с липсата им до известна степен ученик може да се справи с поставена задача в клас. Какво значение има дали си решил една задача за 5, или за 8 минути, след като в крайна сметка стигаш до верния отговор? „Ненужно е критериите да бъдат разписани до най-малкия детайл. Децата в първи клас са много разсеяни, не съм съгласен детето ми да бъде оценявано по това дали днес си е забравило молива и флумастрите“, казва родител. Според него някои критерии са едностранчиви и не отчитат индивидуалните специфики на всяко дете. „Някой може да изпълни дадена задача блестящо сам, но да не може да я направи в група, например заради проблем със съучениците“, казва той. По думите му подредеността е друга черта от характера, която няма нищо общо с умствените възможности на човек. Все пак, много гении са ужасно разхвърляни и получават вдъхновение само ако около тях има „творчески хаос“. Друга майка не е съгласна с критерия участие в състезания и олимпиади. И с право, защото целта на премахването на оценките в началния етап бе не да се стимулира състезателното начало, а напротив – да се подкрепи духът на сътрудничество и взаимопомощ между учениците. „Специално по музика критериите са безумни. Добре е един четвъртокласник да разпознава различните видове инструменти, но да задълбаваме чак до разпознаване „на нотни стойности и паузи до осмини, ритмична група четвъртина с точка и осмина в нотни примери“ ми изглежда направо прекалено“, възмущава се друга майка на второкласник.

Обясненията

Буквалното вторачване във всеки от посочените критерии се оказва непродуктивно. От 51-во училище успокояват, че няма да пишат слаби оценки, ако учениците им не са ходили на олимпиада, забравили са си тетрадката или пък действат малко по-бавно. И обясняват, че всички тези критерии са записани само за да се поощрят учениците да развиват качества като самостоятелност, подреденост, работа в екип, умения за презентиране и т.н., но в никакъв случай да не се санкционират, ако не ги притежават. „Идеята е цялостно развитие на личността, а не само да назубриш даден урок. Целта ни е не толкова да напишем оценка, а да покажем, че и тези качества са полезни и ценни“, казва директорът на 51-во СУ Асен Александров. Според него, ако въпросните качества не се оценяват по някакъв начин в училище, децата съвсем няма да има къде да се научат на тях. А нали все говорим, че училището трябва да възпитава, да подготвя за живота. „Какво по-хубаво от това един ученик да се научи още от училище как да се представя на интервю за работа?“, пита Александров, според когото освен това няма нищо лошо децата от началния етап да свикват постепенно с оценките, които ще им бъдат поставяни след 4-ти клас.

„Повечето критерии, които сме подготвили, са съобразени с очакваните резултати в новите учебни програми по различните предмети. Целта на допълнителните критерии е просто да стимулират децата“, казва и Мариела Миланова, главен учител по начален етап в 51-во СУ. „Ако едно дете не покрива всички основни цели по даден предмет за шестица, но например работи много добре в екип и се справя прекрасно с проекти, защо да не бъде поощрено в това отношение, а покрай това да увлече и другите? Абсурд е да намалим оценката на ученик, ако не е участвал в състезание. Той не е длъжен да ходи на състезания. Целта е само да стимулираме тези, които са си направили труда и са ходили“, казва тя. Миланова дава и още примери – допълнителните критерии биха помогнали на ученик, който не се е справил много добре със самостоятелната си работа, но пък устно успява да презентира темата отлично. Или пък на друг, който е допуснал грешки в задачата си, но представянето му е по-добре от предходния път. По думите й критериите в никакъв случай не са строги и категорични, а винаги са подкрепящи и в полза на детето. Защото целта на обучението е не само преподаване и научаване на дадена тема, а и развиване на емоционалната интелигентност у децата.

Миланова споделя и друго предимство на така детайлно записаните критерии, с които са били запознати само родителите, но не и учениците – да служат като ориентир за родителите какво горе-долу се очаква от децата им на тази възраст. „Много родители не са наясно дали децата им покриват съответното ниво, не знаят какво се очаква от тях, а оценката е показател за тях къде се намира детето им на този етап“, казва преподавателката. По думите й самите деца освен това искат да знаят как са се представили и дали са се справили с поставените задачи. Един от критериите за оценяване – самооценката – е бил сложен именно за да се насърчи умението на учениците да оценяват сами себе си обективно. В тази задача повечето са били отличници, само двама-трима са се подценили, поставяйки под работите си намръщено, а не усмихнато човече, разказва учителката.

„Ако си постигнал добър резултат на състезание, а в час си глътнеш езика, пак ще получиш 6. Всяко нещо е важно. Ето това е смисълът на новата система“, заключава директорът на 51-во СУ Асен Александров, който е обиколил редица държави, търсейки иновативни практики. Той признава, че преди родителите в смисъла на новото оценяване е трябвало да бъдат убедени и самите учители. Той самият обаче е уверен, че това е съвременният начин на оценяване, който би помогнал за подготовка на учениците за живота. Защото целта му е да „хване“ силните им черти и да ги развие, а не да ги порицае за поредния ненаучен урок.

Из дебрите на новите учебни програми

Ако горните критерии (при това незадължителни) изглеждат на някои прекалени, то какво ли да кажем за някои от очакваните резултати, записани от МОН  черно на бяло в новите учебни програми. От обучението по изобразително изкуство във втори клас например се очаква учениците да развият „инициативност, креативност и новаторство чрез участие в проектни дейности“, както и да могат да споделят „емоционални преживявания чрез творчество като възможност за артистично себеизразяване“. В същия клас по технологии и предприемачество например от ученика се изисква да може да „прави предложения за решаване на различни задачи чрез техническа рисунка“, да участва „в сюжетна игра с използване на модели на прахосмукачка и сешоар“, да засажда растения чрез луковица, да почиства класната си стая и др. За придобиване на ключовите компетентности по Човекът и обществото в трети клас например са посочени следните дейности – „проучване на факти, които илюстрират отвореност на бележити българи към чуждите култури“, „чертане на линия на времето за различни исторически периоди“, „търсене в интернет на информация за значими природни обекти“, „изготвяне на слайд за презентация по тема“ и др. При физическото възпитание за третокласниците пък в раздел междупредметни връзки четем следното: „стимулиране на мислене и реч по време на двигателната дейност“, „развиване на пространствено ориентиране“, „развиване на личностните качества внимание, воля и памет“,  на „метроритмичен усет“.

Източник: segabg.com