Училища

Охраната в училищата – портиери или пазачи!?

Училищата в Бургас преминаха мониторингова схема за охранителните камери. Това повдигна въпроса за охраната в училищата въобще.

Може би трябва да се замислим, каква е охраната на децата ни в училищата, защото повечето време от деня си те прекарват именно в училище!?

Камерите безспорно са добър начин да се получи информация от това, което се случва на територията на всяко едно училище, но проблемът е  в друго, камерата записва пследствие, но не може чрез нея да се предотврати проблем, или поне – не във всеки случай!

Пропускателният режим също може да е механизиран, но не е достатъчен сам по себе си!

Заради това живата охрана винаги е била за предпочитане пред камерите, защото живата охрана може да реагира незабавно, да бъде много по-своевременна, пълноценна и ефективна. Преди години училищата имаха портиери, поне някои от тях. Днес, охранителите, които работят в училищата ,в голямата си част, изпълняват именно такава функция по инерция. Охранителите на училищата са предимно портиери, но не и реална охрана на процесите в учебното заведение.

По този повод, в обществото ни се повдигна дебат за това, каква е функцията на охранителите в училищата,  дали тя е достатъчно ефективна…!?

Проблемът обаче, както много пъти, не е еднозначен и има и друго измерение. Става дума за това, че охранителите са предимно хора, кито не са достатъчно добре платени. Каква е мотивацията им, за да работят като охрана!? Те са или отчаяни, или притиснати до стената от битови дефицити, или пък са пенсионери, които си добавят малко средства към пенсията, за да преживяват.

Е, как може да се рзчита на хора, които са социално пренебрегнати, да си изпълняват задълженията пълноцнно, въпреки, че сами са се ангажирали при тези условия на труд и на тази именно работна позиция!?

Заплащането е стимул, не е мотив, но когато няма стимул, мотивът губи от значението си! Ето го и обяснението. Разбира се, не всичко се върти около пари, но работата на училщния охранител никак не е малоценна, напротив, от нея зависи реда в едно училище и именно заради това заплащането е необходимо да бъде актуализирано, при това драстично, за да можем след това да изискваме. Няма как да се изисква от някой, който е отчаян и изпълнява дадена работа по принуда, от немай къде, защото за момента няма друго!

Ето това е една от посоките, в които може да се разсъждава, когато се коментират проблемите при охраната в училищата ни и когато се прави мониторинг на охранителните системи в учебните заведения. Тук говорим за системи и за процес. Камерите не са достатъчно ефективни, за да заменят хората, но и хората без камерите не са така действени. В същото време, когато напълно заслужено се увеличават заплатите на учителите, може би все пак трябва да се помисли и за актуализиране на заплатите на охранителите, защото всичко е една система, която работи едноврмено и за да бъде системата пълноценна, всички нейни „чаркове” трябва да са прецизно обслужени!

Източник: teacher.bg