Ученици

Оформят оценки до месец след началото на втория срок

До един месец след началото на втория срок могат да се оформят срочните оценки на учениците, които все още нямат такива. Става дума за деца, които заради принудителната грипна ваканция, която съкрати първия срок с една седмица, нямат все още оформена бележка за първата половина на учебната година. Това обясни шефката на Регионалното управление по образование (РУО) – София Ваня Кастрева.

Според наредба на МОН при нормални обстоятелства срочната оценка се формира не по-рано от една учебна седмица и не по-късно от два учебни дни преди приключване на срока. Ако учениците обаче са отсъствали твърде дълго, те могат и да държат изпити за оформяне на оценки, обясни още Кастрева.

Правилата са предвидени в правилниците на училищата. Така например в 32-ро СУИЧЕ „Св.Климент Охридски“ при пропуснати над 30% от учебните часове по съответен предмет в рамките на един учебен срок ученикът полага изпит за оформяне на срочна оценка. При допуснати над 70 отсъствия по уважителни причини пък ученикът полага полага изпити по всички предмети за оформяне на срочна оценка.

По решение на педагогическия съвет ученикът може да бъде освободен при представен протокол от медицинска комисия и молба от родител. Протоколът и молбата се представят в срок от 7 дни, считано от деня на натрупване на отсъствията. Редът и провеждането на изпитите се определят със заповед на директора. Грипна епидемия за София беше обявена от 27 януари до 2 февруари. Така на практика принудителната почивка се сля с двата дни неучебни дни между двата срока и на столичните ученици им се насъбраха 11 дни извън класните стаи.

Източник: monitor.bg