Институции Ученици Училища Учители

От 29 март отпадат тестовете в училищата

Считано от 21 март, понеделник, отпада изискването за „зелен сертификат“ за всякакви дейности и мероприятия в България, ограничени до момента, съобщи Министерство на здравеопазването. Със същата заповед от 29 март отпада изискването за изследване с щадящи тестове в училищата в страната.

От 21 март присъственото обучение във висшите училища ще се провежда при следните условия:

  • въведено е обучение по график, при което не се допуска едновременно провеждане на практически или семинарни упражнения на повече от 50% от групите, както и смесване на групи;
  • създадена е организация за провеждане на лекции при 50% заетост на помещенията.

Остава изискването за редовно проветряване, дезинфекция на помещенията и носене на защитни маски за лице от студентите и преподавателите.

Източник: МЗ