Учители

От 21 юли започват интервютата с кандидатите за директори на училища

От 21 юли 2016 г. в МОН започват интервютата с издържалите участници в първия етап на конкурса за директори на общински и държавни училища, който се проведе на 19 юли.

Интервютата ще продължат до края на юли. 332 кандидати за директори на общински училища са издържали теста. Първи за събеседване са поканени кандидати от областите Видин, Враца, Монтана, Перник, София-град и София-област.

Успоредно започват интервютата и със 118-те успешно решили теста кандидати за държавни училища. Графикът, по който ще се провеждат интервютата за общински училища ще бъде публикуван на сайта на съответния Регионален инспекторат по образование, където се намират училищата, за които има конкурс. А графикът за интервютата за държавни училища ще бъде оповестен и на сайта на МОН.

Източник: МОН