Учители

От 2018 година скача заплатата на учителите в малките училища

С по-високи заплати от тази година ще са преподавателите в по-малките училища и тези в отдалечените общини в страната.

Учителите вече ще получават средства за възстановяване на транспортните разходи. Безплатният транспорт за гимназистите вече няма да е само до най-близкото училище, но и до най-близката професионална гимназия в съответното населено място. Предвидени са допълнителни средства за тези професионални училища, които обучават в области с най-голям недостиг на пазара на труда.

Предвижда се увеличение на заплатите на учителите с цел удвояването им до 2021 г. Процентът от БВП за образование ще нарасне от 3.5% на 4% до 2020 г.

Източник: monitor.bg