Институции Ученици Училища Учители

От 15 февруари се разрешава присъственото обучение на учениците 5 – 12 клас в паралелки, които са единствени в съответния клас на училището

Министерство на здравеопазването разреши присъственото обучение на учениците от 5-и до 12-и клас в паралелки, които са единствени в съответния клас на училището. Занятията ще се провеждат при спазване на всички противоепидемични мерки и в съответствие с изготвените от Министерство на образованието и науката и Министерство на здравеопазването Насоки за работа на системата на предучилищното и училищното образование през учебната 2020-2021 година в условията на COVID-19.

Запознайте се със Заповед № РД-01-98/14.02.2021 г.

Източник: Министерство на здравеопазването