Мнения

От 1 до 5 март се провежда първата Европейска седмица на е-Уменията

От 1 до 5 март се провежда първата Европейска седмица на е-Уменията (e-Skills Week), организирана от Европейската комисия. Цел на кампанията е да насърчи повишаването на ИКТ уменията и да подобри способностите за изграждане на кариера, след дипломирането на учениците.

 

Кампанията се организира от Digital Europe и Европейската училищна мрежа и е спонсорирана от Генералната дирекция „Предприятие и промишленост” към Европейската комисия. Инициативата е част от стратегията на ЕК за европейски е-Умения.

 

Начинанието се състои в организиране в страните-членки на ЕС, съвместно от властите, ИКТ компаниите, училищата и учениците на различни събития, обучения, училищни посещения, състезания и др., целящи както насърчаване на интереса към развиване на ИКТ умения, така и демонстриране на множеството от кариерни възможности в тази сфера.

 

Цел на Европейската седмица на е-Уменията е да насърчава използването и изучаването на информационни и комуникационни технологии (ИКТ / ICT) в училищата, повишаване на ИКТ уменията и насърчаване повече млади хора да се насочат към ИКТ науки и професии, за да бъде подобрена конкурентоспособността на работната сила в Европейския съюз и по този начин да бъде подпомогнато развитието на конкурентноспособна и новаторска Европа.

 

Цел на инициативата също така е да подпомага учениците в професионалното им развитие след дипломиране. Кампанията информира учениците, младите професионалисти и предприемачите от средния и малкия бизнес за широкото разнообразие от възможности, които ИКТ-професиите предлагат.

 

През предстоящите месеци държавните институции в отделните държави-членки, както и различни ИКТ компании, образователни институции и ученици ще вземат участие в стотици дейности, тренинги, състезания и още много други. Периода от 1 до 5 март е само кулминацията на осведомителната кампания. Очаква се през седмицата на е-Уменията 300 000 участника да се включат в над повече от 100 дейности в повече от 20 страни-членки.