Училища

От 1 до 30 септември ще се приемат документи за „Училищно мляко”

Държавен фонд “Земеделие” съобщи, че от 1 до 30 септември ще се приемат документи по схема „Училищно мляко” за учебната 2010-2011 г. Заявители по схемата могат да бъдат учебни заведения, доставчици или организации, представляващи едно или няколко учебни заведения.

 

В България Европейската схема „Училищно мляко” се прилага от учебната 2008/2009 година. Нейната цел е да изгради на децата в училищна възраст трайни навици за консумация на мляко и млечни продукти.

 

Целева група на помощта са ученици, които посещават редовно едно от следните видове държавни, общински и частни учебни заведения – предучилищни заведения, начални и средни училища.

 

Помощ се отпуска за доставката на продукти на Общността, закупени в страната-членка, произведени в млекопреработвателни предприятия, преработващи само отговарящо на Регламент (ЕО) № 853/2004 сурово краве мляко, като произведените млечни продукти могат да се реализират в страните – членки, трети страни и националния пазар. На подпомагане подлежат следните продукти:

 
1. Продукти от Категория I

а) Топлинно обработено мляко;

б) Топлинно обработено мляко с шоколад, с добавен плодов сок или ароматизирано, съдържащо поне 90% в тегловно съдържание на мляко, посочено в буква а), и съдържащо не повече от 7% добавена захар и/или мед;

в) Ферментирали млечни продукти с добавен или не плодов сок, ароматизирани или не, съдържащи поне 90% в тегловно съдържание на мляко, посочено в буква а), и съдържащи не повече от 7% добавена захар и/или мед.

 
2. Продукти от Категория IІ

а) Ароматизирани и неароматизирани ферментирали млечни продукти с плодове, съдържащи поне 75% в тегловно съдържание на мляко, посочено в Категория І, буква а); и съдържащи не повече от 7% добавена захар и/или мед.

 
3. Продукти от Категория IІІ

а) Пресни и топени сирена, съдържащи максимум 10% немлечни съставки.

 
4. Продукти от Категория V

а) Сирена, съдържащи максимум 10% немлечни съставки и непопадащи в Категория ІІІ.

 
Размер на финансовата помощ
 

Размерът на помощта е определен в Приложение ІІ на Регламент (ЕО) №657/2008, а именно:

 

а) 18.15 евро/100 кг за продукти от Категория І;

б) 16.34 евро/100 кг за продукти от Категория ІІ;

в) 54.45 евро/100 кг за продукти от Категория ІІІ;

г) 138.85 евро/100 кг за продукти от Категория V.

 

Всеки ученик има право на максимално количество от 0,25 л еквивалент на мляко на ден.

 

Млякото и млечните продукти, които се предлагат на децата трябва да бъдат в опаковки за еднократно ползване за всяко дете по отделно.

 

Документи по схемата от 1 септември ще се приемат в Областните Дирекции на ДФ „Земеделие” по местонахождение на заявителя/учебното заведение или по регистрация на доставчика/организацията/общината. Необходимите документи може да откриете ТУК.