Училища

От 1 август държавните професионални училища стават общински

Държавните професионални училища стават общински от 1 август и ще се финансират от съответните общини, решиха в края на миналата седмица депутатите, като приеха на първо четене промени в Закона за професионалното образование и обучение. От правителството, което е вносител на промените, обясняват, че промените се налагат заради привеждане на този закон в съответствие със Закона за предучилищното и училищното образование.

Целта на прехвърлянето на професионалните училища към общините е те да отговарят конкретно на местните потребности от среднисти със съответната професионална квалификация.

Изключение от това правило са помощните, спортните училища, както и тези по изкуствата и в чужбина.

В момента има недостиг в около 170 професии на специалисти със средно образование, с 30% са намалели учениците в професионалните гимназии, коментира депутатът Мариана Бояджиева.

Променят се изискванията за придобиване на професионална квалификация от ученици и лица, навършили 16 години – входящо минимално образователно и квалификационно равнище, продължителност на обучението и изходящо образователно и квалификационно равнище.

Източник: dnes.bg